Kanpus 2017 Estella 2017/Lizarra kanpusa 2017: izen ematea

on Domingo, 02 Abril 2017. Posted in Destacado, Txoko de Easo Sbt

Aún quedan plazas para el 1er turno del kanpus

INSCRIPCIÓN CAMPUS ESTELLA 2017

SOLO QUEDAN PLAZAS DEL 20 AL 26 DE AGOSTO.

VAMOS A OFERTARLAS TAMBIEN A LOS DE 2005-2004-2003

PUEDE HABER REAJUSTE DEL CAMPUS 2 AL 1

1er turno del 20 al 26 de Agosto:

Nacidos-as 2000-2001-2002-2003-2004-2005 y senior

2º Turno CERRADO A FALTA DE DOS MESES AGOTADAS PLAZAS,

100 INSCRITOS! !!

MÁS INFORMACION: David 650397036

HAZTE SOCIO DE EASO SBT y disfruta de descuentos en eventos, torneos, ropa...

 

bazkideak/socios

bazkideak ez direnak

no socios

Deuseztapen asegurua

seguro anulacion

285 € 300 € 20 €

 

LIZARRA KANPUSA 2017: Izen ematea

1go txanda abuztuak 20etitk 26ra

2002-2001-2000an jaio direnak

2. Txanda abuztuak 26tik irailak 1ra

2007-2006-2005-2004 eta 2003an jaio direnak

2en TXANDAKO IZEN EMATE ITXITA, beste izen emateak ba daude, talde berriak antolatuko ditugu lehenengo txandan

GEHIAGO JAKIN NAHI BA DUZUE: David 650397036

EGIN ZAITEZ EASO SBTren BAZKIDE eta deskontuak edukiko dituzu ekitaldi, txapelketa, arropa… etab.

Kanpus Uda 2017
IMPORTANTE! SOLO HAY PLAZAS DEL 20 AL 26 DE AGOSTO
Datos del-la responsable/Arduradunaren datuak
Fecha del Torneo/Txapelketaren data
Entrada no válida
Evento
Entrada no válida
Izena/Nombre(*)
Entrada no válida
Abizenak/Apellidos (*)
Entrada no válida
NAN/DNI
Entrada no válida
Telefono
Entrada no válida
Email(*)
Entrada no válida
Datos del jugador/a Jokalariaren datuak
Taldea/Equipo
Entrada no válida
Abizenak/Apellidos(*)
Entrada no válida
Izena/Nombre(*)
Entrada no válida
Alergias, medicamentos.../ Alergiak, sendagaiak… (*)
Entrada no válida
Observaciones
Entrada no válida
Bazkide/Socio: (*)
Entrada no válida
DEUSEZTAPEN ASEGURUA (Txapelketaren %5 edo %10eko balioa izango du) : Txapelketaren Balioaren %100a berreskuratzeko aukera ematen du jardunaldira ezin joan ahal izateagatik. ASEGURUA EZ IZATEKOTAN : Inolaz ere ez da Izen-emateko Kuota itzuliko (%25) Balore Guztiaren %50a itzuliko da: ·Osasun-ziurtagiria daukan Lesio Larria izatekotan (15 egun baino gehiagoko baxa) ·Egoera Familiar Larria izatekotan: Familiar baten heriotza edo zehaztu gabeko hainbat arrazoiengatik.
SEGURO DE ANULACIÓN (Tendrá un Coste entre el 5% y el 10% del total del torneo) : Permite en caso de no acudir al evento recuperar el 100% del Coste Total. En caso de NO TENER SEGURO : En ningun caso se devolverá la Couta de Inscripción (25%) Se devolverá un 50% del Total • En caso de Lesión Grave acreditada mediante Certificado Médico ( Mas de 15 dias de Baja) • En caso de Situación Familiar Grave : Muerte de un Familiar u otras sin especificar que queden debitamente acreditadas.
Seguro de anulación/Deuseztapen asegurua (*)
Entrada no válida
Izen emate data/Fecha de inscripción
Entrada no válida
TALDEEK JARRAITU BEHARRIKO PROTOKOLO OROKORRA TXAPELKETETAN – JARDUERATAN • TALDEA bezala jokatuko dugu. Inork ez du bere kabuz inolako Jarduera edo Irteera antolatuko. • Jantzia. Bidaiarako Bereziki eta bertan egingo ditugun jardueratan DERRIGORREZKOA IZANGO DA TXANDALAREN ERABILERA. • Beti eramango dira TXANDALA, BI EKIPAZIOAK, BEROTZEKO KAMISETA eta entrenatzaile bakoitzak zehaztutakoa. • Sekulako Puntualtasuna. • Gauez, atseden totala. Edozein portaera txar diziplina falta larria bezala epaituko dugu • Otorduetan oso garrantzitsua da gure argibideak jarraitzea. Konpetitzen ari gara. • Elkar-bizitza egingo dugun jendearekiko errespetu maximoa eta taldeari zehazturik arauekiko mendetasuna, baita betetzera prest dugun diziplina mantentzea. • Zeharkatuko dugun jendearekiko errespetu maximoa, egoitzako langileekiko, beste taldeekiko, epaileekiko, gurasoekiko eta lagunekiko. • Easo SbT, Gipuzkoa eta Euskadiren irudia daramagu: itxura hoberena ematen saiatu behar gara.
PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACION DE EQUIPOS EN TORNEOS - EVENTOS • Funcionamos como GRUPO. Nadie realiza ningun tipo de Actividad o Salida por su cuenta. • Vestimenta. Especialmente para el Viaje y para las Actividades que desarrollemos en el mismo OBLIGATORIO el USO de CHANDALL. • Se llevará siempre CHANDALL , AMBAS EQUIPACIONES , CAMISETA CALENTAMIENTO y lo que pueda determinar cada Entrenador. • Puntualidad extrema. • Por la noche, descanso total. Cualquier comportamiento inapropiado lo juzgaremos como falta de disciplina grave • En las comidas es muy importante seguir nuestras indicaciones. Estamos Compitiendo. • Vestimenta. Especialmente para el Viaje y para las Actividades que desarrollemos en el mismo OBLIGATORIO el USO de CHANDALL. • Se llevará siempre CHANDALL , AMBAS EQUIPACIONES , CAMISETA CALENTAMIENTO y lo que pueda determinar cada Entrenador. • Máximo respeto por las personas con las que convivamos y obediencia a las normas de grupo y a la disciplina que nos hemos propuesto tener. • Máximo respeto por las personas con las que nos vamos a cruzar, empleados del hotel o Albergue, otros equipos, árbitros, padres y acompañantes. • Representamos a Easo SbT, a Gipuzkoa y a Euskadi: tenemos que dar la mejor imagen posible.
Baldintza guztiak onartzen ditut eta nire seme/alaba baimentzen dut Easo taldearekin bidaiatzera deituriko txapelketara.
Acepto todas las condiciones y autorizo a mi hijo/a a viajar con el equipo Easo al citado torneo.
(*)
Actualizar
Entrada no válida
Easo SB asegura que los datos introducidos solo se utilizarán para registro interno y envío de la información solicitada, garantizando que no serán traspasados a otras bases de datos o empresas externas, en conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).
Easo SB-k aurreko datuak soilik barne erregistrorako eta eskatutako informazioaren bidalketarako erabiliko direla ziurtatzen du, beste datu-base batera edo kanpoko enpresa batera ez direla igorriko bermatuz, abenduaren 13an 15/1999 Lege Organikoaren adostasunean, izaera pertsonaleko datuak babestekoa

 

 

 

Déje un comentario

Estás comentando como invitado.

PATROCINADORES / BABESLEAK               

patrocinadores 2018 V2