Mini Kampus 2018/ Mini Campus 2018

on Lunes, 05 Febrero 2018. Posted in Destacado, Txoko de Easo Sbt

Está ya en marcha el Mini Kampus 2018

MINIKANPUS 2018

MINIKANPUS 2018

Aurten ere Mini Kanpusaz gozatzeko aukera dugu, 2006tik 2009ra bitartean jaio bazara Orion antolatuko dugun ekitaldira gonbidatuta zaudete. Kanpusa apirilak 3tik 6ra antolatuko da eta Txurruka aterpetxean ostatu emango diete.

Izen eman ezazu 2018ko Mini Kanpusean

Apirilaren 3tik 6ra ospatuko dugu ekitaldi honen hirugarren edizioa Orion.

Aurreko urtean arrakastatsua izan zen Easo SBT-ren Mini kanpusa. Hondarribian egin zen ekitaldiak, gure Eskolako 80 jokalari baino gehiago bildu zituen.

Aurtengoan ere horrelako jarduera handia antolatzeko aukera ez dugu galdu nahi izan. Ekintza apirilaren 3tik 6ra ospatuko da. Oraingoan Orion ospatuko dugu gure Mini Kanpusa, hau ere toki paregabea izango da gure Eskolako jokalarientzat.

Mailaren araberako entrenamenduak lantzeaz gain, zenbait txapelketa eta lehiaketa izango dira. Mini Kanpuseko parte hartzaile guztiek 7 eta 8an ospatuko den Mini Easo Kopan parte hartzeko eskubidea izango dutela azpimarratu behar da.

Ekintza Easo Eskolako 2006tik eta 2009ko neska-mutilei zuzendurik dago. Aurte ere, aurreko urteko Mini Kanpusaren prezioak mantentzen ditugu:

MINIKANPUS+MINIKOPA PAK-A: 125 EURO BAZKIDEENTZAT - 140 EURO EZ BAZKIDEENTZAT

Otsailaren 20a baino lehenago %25a kobratuko da eta martxoaren 20a baino lehenago beste %75a.

Ezeztatze asegurua: 12 euro

PREZIOAREN BARNE:

- Ostatutza eta mantenua apirilaren 3tik 6ra – Orioko Txurruka ostatuan
- Orioko kiroldegiaren erabilera
- Tituludun entrenatzaileak
- Denbora libreko aisiak
- 2018ko Mini Easo Kopako partaidetza
- Mini Kanpuseko kamiseta

OHARRA: Plazak mugatuak dira eta izen emateen ordenaren arabera banatuko dira. Ez ezazu denbora galdu eta apunta zaitez Easoko Mini Kanpusera orain, zuen zai gaude!!

WhatsApp Image 2018 02 05 at 13.49.22

MINI KAmPUS 2018

Este año los nacidos entre los años 2006 al 2009 tienen una nueva oportunidad de disfrutar del Mini Kanpus del Easo. En esta edición la actividad se celebrerá en Orio. Los días elegidos para el Mini Kanpus 2018, serían del 3 al 6 de abril, y se alojaran en el albergue Txurruka de Orio.

Apúntate ya al Mini Kanpus 2018

Del 3 al 6 de abril celebraremos la tercera edición de esta actividad esta vez en Orio.

El pasado año fue todo un éxito el Mini Kanpus del Easo SBT. La actividad celebrada en Hondarribia, concentró a más de 80 jugadores de nuestra Eskola.

Este año no queremos dejar pasar la oportunidad de volver a realizar esta gran actividad. Las fechas del evento son del 3 al 6 de abril. El lugar será en esta ocasión Orio, un lugar perfecto para realizar nuestro Mini Kanpus.

Además de realizar un trabajo adaptado por niveles en los entrenamientos, realizaremos diferentes concursos y competiciones. También destacar que todos los participantes del Mini Kanpus, tendrán derecho a participar en la Mini Easo Kopa de los días 7 y 8 de abril.

La actividad está enfocada a nuestros chicos y chicas de la Eskola que hayan nacido entre los años 2006 y 2009. Se mantienen para esta edición los precios del Mini Kanpus del año pasado:

PACK MINICAMPUS+MINIKOPA : 125 EUROS SOCIOS – 140 EUROS NO SOCIOS

Se cobra el 25 % antes del 20 de Febrero y el resto antes del 20 de Marzo

Seguro de anulación: 12 Euros

PRECIO INCLUYE:

- Alojamiento y manutención 3-6 Abril - albergue Orio

- Utilización polideportivo Orio

- Entrenadores titulados

- Actividades tiempo libre

- Participación en la Mini Easo Kopa 2018

- Camiseta Mini Kanpus

NOTA: Las plazas son limitadas y se adjudicarán por riguroso orden de inscripción. No pierdas el tiempo y apúntate ya al Mini Kanpus del Easo, te estamos esperando.

 WhatsApp Image 2018 02 05 at 13.49.25

MINIKANPUS 2018
Datos del-la responsable/Arduradunaren datuak
Fecha del Torneo/Txapelketaren data
Entrada no válida
Torneo/Txapelketa
Entrada no válida
Izena/Nombre(*)
Entrada no válida
Abizenak/Apellidos (*)
Entrada no válida
NAN/DNI
Entrada no válida
Telefono
Entrada no válida
Email(*)
Entrada no válida
Datos del jugador/a Jokalariaren datuak
Taldea/Equipo(*)
Entrada no válida
Abizenak/Apellidos(*)
Entrada no válida
Izena/Nombre(*)
Entrada no válida
Alergias, medicamentos.../ Alergiak, sendagaiak… (*)
Entrada no válida
Observaciones
Entrada no válida
Aukerak/Opciones (DEUSEZTAPEN ASEGURUA EZ DA SARTZEN/NO INCLUYE SEGURO DE ANULACION)
Entrada no válida
DEUSEZTAPEN ASEGURUA (Txapelketaren %5 eta %10eko tartean balioa izango du) : Txapelketaren Balioaren %100a berreskuratzeko aukera ematen du jardunaldira ezin joan ahal izateagatik. ASEGURUA EZ IZATEKOTAN : Inolaz ere ez da Izen-emateko Kuota itzuliko (%25) Balore Guztiaren %50a itzuliko da: ·Osasun-ziurtagiria daukan Lesio Larria izatekotan (15 egun baino gehiagoko baxa) ·Egoera Familiar Larria izatekotan: Familiar baten heriotza edo zehaztu gabeko hainbat arrazoiengatik.
SEGURO DE ANULACIÓN (Tendrá un Coste entre el 5% y el 10% del total del torneo) : Permite en caso de no acudir al evento recuperar el 100% del Coste Total. En caso de NO TENER SEGURO : En ningun caso se devolverá la Couta de Inscripción (25%) Se devolverá un 50% del Total • En caso de Lesión Grave acreditada mediante Certificado Médico ( Mas de 15 dias de Baja) • En caso de Situación Familiar Grave : Muerte de un Familiar u otras sin especificar que queden debitamente acreditadas.
Seguro de anulación/Deuseztapen asegurua (*)
Entrada no válida
Izen emate data/Fecha de inscripción
Entrada no válida
TALDEEK JARRAITU BEHARRIKO PROTOKOLO OROKORRA TXAPELKETETAN – JARDUERATAN • TALDEA bezala jokatuko dugu. Inork ez du bere kabuz inolako Jarduera edo Irteera antolatuko. • Jantzia. Bidaiarako Bereziki eta bertan egingo ditugun jardueratan DERRIGORREZKOA IZANGO DA TXANDALAREN ERABILERA. • Beti eramango dira TXANDALA, BI EKIPAZIOAK, BEROTZEKO KAMISETA eta entrenatzaile bakoitzak zehaztutakoa. • Sekulako Puntualtasuna. • Gauez, atseden totala. Edozein portaera txar diziplina falta larria bezala epaituko dugu • Otorduetan oso garrantzitsua da gure argibideak jarraitzea. Konpetitzen ari gara. • Elkar-bizitza egingo dugun jendearekiko errespetu maximoa eta taldeari zehazturik arauekiko mendetasuna, baita betetzera prest dugun diziplina mantentzea. • Zeharkatuko dugun jendearekiko errespetu maximoa, egoitzako langileekiko, beste taldeekiko, epaileekiko, gurasoekiko eta lagunekiko. • Easo SbT, Gipuzkoa eta Euskadiren irudia daramagu: itxura hoberena ematen saiatu behar gara.
PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACION DE EQUIPOS EN TORNEOS - EVENTOS • Funcionamos como GRUPO. Nadie realiza ningun tipo de Actividad o Salida por su cuenta. • Vestimenta. Especialmente para el Viaje y para las Actividades que desarrollemos en el mismo OBLIGATORIO el USO de CHANDALL. • Se llevará siempre CHANDALL , AMBAS EQUIPACIONES , CAMISETA CALENTAMIENTO y lo que pueda determinar cada Entrenador. • Puntualidad extrema. • Por la noche, descanso total. Cualquier comportamiento inapropiado lo juzgaremos como falta de disciplina grave • En las comidas es muy importante seguir nuestras indicaciones. Estamos Compitiendo. • Vestimenta. Especialmente para el Viaje y para las Actividades que desarrollemos en el mismo OBLIGATORIO el USO de CHANDALL. • Se llevará siempre CHANDALL , AMBAS EQUIPACIONES , CAMISETA CALENTAMIENTO y lo que pueda determinar cada Entrenador. • Máximo respeto por las personas con las que convivamos y obediencia a las normas de grupo y a la disciplina que nos hemos propuesto tener. • Máximo respeto por las personas con las que nos vamos a cruzar, empleados del hotel o Albergue, otros equipos, árbitros, padres y acompañantes. • Representamos a Easo SbT, a Gipuzkoa y a Euskadi: tenemos que dar la mejor imagen posible.
Baldintza guztiak onartzen ditut eta nire seme/alaba baimentzen dut Easo taldearekin bidaiatzera deituriko txapelketara.
Acepto todas las condiciones y autorizo a mi hijo/a a viajar con el equipo Easo al citado torneo.
(*)
Actualizar
Entrada no válida
Easo SB asegura que los datos introducidos solo se utilizarán para registro interno y envío de la información solicitada, garantizando que no serán traspasados a otras bases de datos o empresas externas, en conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD).
Easo SB-k aurreko datuak soilik barne erregistrorako eta eskatutako informazioaren bidalketarako erabiliko direla ziurtatzen du, beste datu-base batera edo kanpoko enpresa batera ez direla igorriko bermatuz, abenduaren 13an 15/1999 Lege Organikoaren adostasunean, izaera pertsonaleko datuak babestekoa

Déje un comentario

Estás comentando como invitado.

   patrocinadores 2018 V4 copy